Agenda


U vind hier een overzicht met de activiteiten die in de komende periode zijn gepland. U bent van harte welkom om deel te nemen.

Visie


"Onze gemeente wil een plaats zijn waar mensen Jezus leren kennen, zich thuis en geborgen voelen en waar ieder zijn plaats...."

Ken je Jezus?


Jezus was een mens die hier zo'n 2000 jaar terug op deze aarde rondliep en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde.

 

Gebedshuis


Elke donderdag is het gebedshuis geopend van 15.30 - 21.00 uur.
Heeft u een nood? Kom dan!