Onze visie

“Onze gemeente wil een plaats zijn waar mensen Jezus leren kennen,
zich thuis en geborgen voelen en waar ieder zijn plaats inneemt;
waar de Heer kan werken door zijn Heilige Geest en zijn heerlijkheid kan tonen;
waar leven en groei is om sterk en eensgezind in het geloof te staan.”

Uiteenzetting van de visie

Ons leiderschapsteam

Het leidersteam draagt er zorg voor dat we met zijn allen als gemeente in de roeping van onze gemeente wandelen.
Ieder lid van het leidersteam is verantwoordelijk voor meerdere onderdelen in de gemeente. Het leidersteam wordt in hun taken ondersteund door een kader. Dit zijn mensen gekozen door de gemeente. Ieder lid van het kader is verantwoordelijk voor een onderdeel van de gemeente. Zij staat als verantwoordelijke tussen de verantwoordelijke leider van het team en de mensen die bij het onderdeel horen.

Marten en Tryntje van der Meer

Oudsten