Jozua Kids

Laat de kinderen tot mij komen.

Onze kinderen zijn belangrijk en horen er helemaal bij! Het kinderwerk wil een veilige plek zijn voor kinderen. We willen kinderen bij Jezus brengen, volgens de tekst uit Marcus 10:14 “Laat de kinderen tot Mij komen en houdt ze niet tegen, want voor hen is het koninkrijk van God”.

Ons verlangen is dat kinderen leren dat God hun liefdevolle Vader is, Jezus hun vriend en de Heilige Geest hun helper. En dat de kinderen leren wie ze zijn in Christus: Geliefd, gewaardeerd en vol van Zijn kracht. We helpen de kinderen te ontdekken wat het betekent dat Jezus hen roept om Hem te volgen.

We geloven dat kinderen geen ‘kleinere’ Heilige Geest krijgen. Kinderen zijn niet alleen de kerk van morgen, maar ook de kerk van vandaag! Daarom houden we de kinderen niet ‘bezig’ tijdens de dienst, maar onderwijzen en trainen we ze, zodat ze discipelen worden. We geloven dat God door kinderen heen werkt en dat kinderen kunnen functioneren in de gaven van de Geest.

Praktisch

We beginnen de dienst gezamenlijk met de kinderen, omdat we één gezin zijn. Tijdens de aanbidding krijgen de kinderen de ruimte om op hun manier God te aanbidden: Ze mogen vlaggen, dansen en zingen. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind, waarbij we rekening houden met elkaar. Na een aantal liederen wordt aangekondigd dat de kinderen naar hun eigen dienst gaan.

De JOZUA KIDS zijn onderverdeeld in drie groepen:

  • Crèche 0 t/m 3 jaar in zaal 5

  • Kinderwerk 4 t/m 7 jaar in zaal 1

  • Kinderwerk 8 t/m 12 jaar op de zolder