Jozua Community staat voor hechte gemeenschap met God en elkaar. Hieronder vallen verschillende activiteiten van onze gemeente. Binnen Jozua Community willen we omzien naar elkaar en samen komen in de tegenwoordigheid van God.

Pray Together

Pray Together staat voor intimiteit met God en mensen. Op de avonden brengen we met elkaar veel tijd door in gebed en aanbidding. Aanbidding is een belangrijk fundament op de avonden van Pray Together. Vanuit aanbidding wordt er een fundament gelegd waarin we mogen komen in de tastbare aanwezigheid van God. Vanuit intimiteit met God gaan we bidden voor onze gemeente en onze stad. Vanaf 21.00 uur is er ruimte voor het ontmoeten van elkaar, waarbij er ook gelegenheid is om voor elkaar te bidden.

Wanneer: de 1e en 3e woensdag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur (vanaf 19.45 uur inloop).

Jozua Herstel

Jozua Herstel is er voor iedereen die gebed nodig heeft. Jezus wil jou aanraken in Zijn liefde. Wij geloven dat bij Hem ALLES mogelijk is! Eén aanraking van Hem is genoeg! Heb je een nood? Kom dan naar Jozua Herstel.

Wanneer: u kunt voor een afspraak bellen met 06-22822112

Van harte aanbevolen!

In Zijn Aanwezigheid

Deze avonden zijn nieuw! We gaan met elkaar in God’s aanwezigheid zijn.

Dit houdt in dat de avond geen vastomlijnd programma heeft , maar dat we God de ruimte willen geven om in ons midden te zijn. Door middel van aanbidding, stil worden voor Hem en luisteren zijn we zelf benieuwd wat er gaat gebeuren!

Wanneer: de laatste zondag van de maand van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur.