Toelichting:                    
Het boekjaar loopt van 1  januari tot en met 31 december.
Bovenstaande begroting geeft inzicht in de voorgenomen bestedingen voor het boekjaar 2020.